Pozastaveno obchodování na burze s APS FIN 5,00/23

1-minutové čtení
J&T specialista


Od 22. července do 21. srpna 2020 bude na Pražské burze cenných papírů pozastaveno obchodování s dluhopisem APS FINAN. 5,00/23 (ISIN: CZ0003518656).

Od 22. července do 21. srpna 2020 bude na Pražské burze cenných papírů pozastaveno obchodování s dluhopisem APS FINAN. 5,00/23 (ISIN: CZ0003518656). Tento dluhopis je od 24. července bez nároku na pololetní kupón. Společně s výplatou kupónu dojde pak v pondělí 24. 8. 2020 i ke splacení části jistiny dluhopisu. Následně nová nominální hodnota dluhopisu bude 6 479 Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.