ČEZ: Valná hromada schválila dividendu 145 Kč na akcii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Včerejší valná hromada schválila návrh ministerstva financí na výplatu dividendy ze zisku minulého roku ve výši 145 Kč na akcii (13,8% hrubý dividendový výnos). Akcie se naposledy budou obchodovat s nárokem na tuto dividendu zítra (28. června), samotná výplata pak proběhne 1. srpna. Vzhledem k majoritnímu podílu státu není schválení návrhu ministerstva financí překvapením.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.