ČEZ: Ústavně-právní výbor opět odložil projednávání zákona o přeměnách obchodních společností

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny již popáté přerušil projednávání zákona o přeměnách obchodních společností a odložil ho na neurčito. Návrh zákona obsahuje mimo jiné sporný bod, který snižuje potřebný počet hlasů pro schválení nerovnoměrného rozdělení společnosti, což by státu umožnilo získat vybraná aktiva ČEZu i přes odpor menšinových akcionářů. Vzhledem k nastavení obdobné legislativy v ostatních zemích EU, kde je nerovnoměrné rozdělení společnosti buď přímo zakázáno, nebo je potřebný počet hlasů pro schválení obdobný jako u vytěsnění minoritních akcionářů (minimálně 90 % všech akcionářů), nepředpokládáme, že by jakákoliv úprava mimo tyto limity byla průchozí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.