Rohlik.cz vstupuje na bulharský trh

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Skupina Rohlik.cz oznámila, že koupila podíl v bulharské rozvážkové službě eBag.bg za 1 mil. EUR.

Skupina Rohlik.cz oznámila, že koupila podíl v bulharské rozvážkové službě eBag.bg za 1 mil. EUR. Ze zprávy není zřejmé, o jak velký procentuální podíl jde. V budoucnu by přitom chtěla získat ve firmě stoprocentní podíl. Podle většinového majitele Rohlíku Tomáše Čupra je potenciál trhu v Sofii, která má nad 1 milion obyvatel, podobný jako u pražského trhu. eBag v současnosti rozváží potraviny v Sofii a okolí do 3 hodin. Rohlik.cz již loni rozjel svoji vlastní rozvážkovou službu v Budapešti a nedávno zveřejnil záměr expandovat do Rakouska a Německa.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.