ČEZ: Plán zvýšení výroby v jaderných elektrárnách

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ zahájil projekt, jehož cílem je zvýšení efektivity jaderných elektráren a zvýšení celkových dodávek elektřiny přibližně o 2 TWh, což představuje 3 až 4 % celkové české spotřeby. Management očekává, že celková délka provozu Temelína i Dukovan bude nejméně 60 let, investice v letošním roce pak dosáhnou téměř 6 mld. Kč. Zvýšení efektivity by mělo být dosaženo mimo jiné prodloužením palivových cyklů. Zvýšení výroby v jaderných elektrárnách by mělo pozitivní dopad na hospodaření vzhledem k tomu, že se zde generují nejvyšší marže. Zároveň by se deklarovaná životnost elektráren a vyšší očekávaná výroba měla projevit také do případného ocenění aktiv v rámci záměru státu získat tyto aktiva pod svou plnou kontrolu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.