Primoco: Růst alespoň o desítky procent, možné budoucí obchodování akcií v západní Evropě

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Generální ředitel Primoca UAV Ladislav Semetkovský uvedl ve včerejším rozhovoru pro Seznamzpravy.cz, že růst tržeb v letošním roce odhaduje minimálně na desítky procent oproti loňské úrovni 598 mil. Kč. Společnost plánuje kromě nového výrobního závodu v Písku-Krašovicích i další výrobní zařízení v Asii, a to pravděpodobně v Kazachstánu nebo Uzbekistánu. Tamní montáž by nezahrnovala celou výrobu, ale spíše kompletaci letadel, přičemž některé komplikovanější části letadel by se do tamního závodu dovážely z ČR. Primoco chce učinit rozhodnutí o asijském závodu do léta 2024 a význam vidí především v rychlejším získání nové výrobní základny a v diverzifikaci výroby. Podle Semetkovského nyní prospekt akcií Primoca pro hlavní trh pražské burzy schvaluje ČNB a vstup na tento trh se očekává v jednotkách týdnů. Jednou z výhod vstupu na primární trh burzy je podle gen. ředitele i možnost zavést v řádu let duální listing akcií na jedné z burz v západní Evropě, která by přinesla dodatečnou likviditu obchodování. Semetkovský zmínil konkrétně Frankfurt nad Mohanem a Londýn jako možné trhy pro listing. Gen. ředitel také zopakoval, že se střednědobě neplánuje zbavovat svého majoritního podílu ve firmě. Informace hodnotíme pozitivně díky možnosti duálního listingu akcií a díky plánu na druhý výrobní závod ve střední Asii, který naznačuje potenciální zakázky v regionu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.