Primoco UAV loni zvýšilo tržby, uvažuje o emisi akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV oznámil za loňský rok nárůst tržeb zhruba na dvacetinásobek z 1,4 mil. na 30,9 mil. Kč. K růstu došlo díky uzavření nových smluv na dodávky letadel a náhradních dílů. Díky růstu tržeb se výrazně zmenšila ztráta na úrovni zisku před odpisy EBITDA z -20,9 mil. na -5 mil. Kč. Obdobně klesla i čistá ztráta (z -24 mil. na -9,5 mil.). Primoco se loni dohodlo na transakcích za 117,5 mil. Kč a nyní jedná o dodání dalších 67 kusů letadel, a proto očekává růst tržeb v letošním roce. K tomu účelu společnost plánuje zdvojnásobit výrobu a nabírat nové zaměstnance. Primoco také zvažuje emisi 500 tis. nových akcií. Výnos by použilo na výstavbu nového výrobního závodu a vývoj nových technologií. Emise by znamenala nárůst počtu akcií o asi 11 % ze současných 4,34 mil.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.