Primoco UAV loni zvýšilo tržby, uvažuje o emisi akcií

1-minutové čtení
J&T specialistaČeský výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV oznámil za loňský rok nárůst tržeb zhruba na dvacetinásobek z 1,4 mil. na 30,9 mil. Kč. K růstu došlo díky uzavření nových smluv na dodávky letadel a náhradních dílů. Díky růstu tržeb se výrazně zmenšila ztráta na úrovni zisku před odpisy EBITDA z -20,9 mil. na -5 mil. Kč. Obdobně klesla i čistá ztráta (z -24 mil. na -9,5 mil.). Primoco se loni dohodlo na transakcích za 117,5 mil. Kč a nyní jedná o dodání dalších 67 kusů letadel, a proto očekává růst tržeb v letošním roce. K tomu účelu společnost plánuje zdvojnásobit výrobu a nabírat nové zaměstnance. Primoco také zvažuje emisi 500 tis. nových akcií. Výnos by použilo na výstavbu nového výrobního závodu a vývoj nových technologií. Emise by znamenala nárůst počtu akcií o asi 11 % ze současných 4,34 mil.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.