Začíná hon na investice

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Začíná hon na investice

Bývaly časy, kdy úrokové sazby zcela běžně převyšovaly inflaci. Ke zhodnocení financí tak stačilo založit si prostý vklad a časem si vybrat zajímavý výnos. Tohle pravidlo však už dávno přestalo platit. A to nejen u vkladů a spoření. Padající sazby a narůstající inflace roztočily cenovou spirálu i u ostatních aktiv. Doba přeje rozumným a dlouhodobým investicím, díky kterým lze útlak úspor překlenout.


Investoři a střadatelé se celkem rychle naučili sledovat úrokové sazby a jejich vývoj. Avšak v době, kdy vlády po celém světě řeší své zadlužení sražením úrokové sazby pod úroveň inflace, je nezbytné hlídat právě tento vztah. Umělé snižování dluhu, respektive snížení jeho relativní zátěže prostřednictvím rostoucích cen, ekonomové označují termínem finanční represe. Pro střadatele to znamená jediné, začít investovat.

Aktiva se prodražují

Klesající úrokové sazby srážejí nejen výnosy na vkladových produktech, ale vedou také k růstu cen ostatních finančních i dalších aktiv. Tento nárůst si můžeme vysvětlit dvěma efekty, které ale jdou stejným směrem. První vyplývá čistě z finanční matematiky. Princip si můžeme představit pomocí hodnoty vkladu, který nám bude vyplacen za rok. Pokud máme za rok dostat 1000 korun a úroková sazba je 10 %, stačí na takový účet nyní vložit 909 korun. Když úroková sazba druhý den klesne na 5 %, tak na účet musíme vložit 952 korun. Jinými slovy původní vklad 909 korun se nám mávnutím proutku, tedy snížením sazeb, přecenil o 43 korun na 952 korun.

Spirála se roztáčí

Další cestou je vytlačování úspor do rizikovějších investic. Když bankovní vklady a bezpečné dluhopisy přestanou kvůli poklesu úrokových sazeb plnit svoji roli nástroje pro zhodnocení úspor, jsou střadatelé nuceni hledat příležitosti u rizikovějších aktiv, u nichž platí, že přes vyšší míru rizika mohou přinášet vyšší výnos. Následně i u dalších investorů nastává posun ke korporátním dluhopisům bez investičního ratingu, pak k dividendovým akciím, rizikovějším akciím a nemovitostem.

V odborné hantýrce se tomuto posunu říká hon za výnosy (anglicky „hunt for yield“). Každopádně výsledkem tohoto procesu je pokles úrokových sazeb u všech dalších úročených nástrojů, jakou jsou rizikové dluhopisy, a vysoké ceny u ostatních aktiv, jako ceny akcií a nemovitostí. Investor pak jen obtížně hledá vysloveně podhodnocené aktivum.

Dlouhodobost, uváženost a přiměřenost

Obecně platí, že nejlepší obranou proti finanční represi je rozumné rozložení úspor více než dříve směrem k akciím, realitám a jako pojistka v menší míře i do drahých kovů. To v žádném případě neznamená pustit se bezhlavě do spekulací na finančních trzích ani vyčerpat se z rozumných likvidních rezerv. V investování je důležitá dlouhodobost, uváženost a přiměřenost. Pro investory, kteří nechtějí investování věnovat přemíru času a energie, můžou být odpovědí dobře spravované smíšené fondy, které rozloží riziko v oboru i čase. Je nasnadě oprášit pravidlo: Investuj, nebo zchudni!


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.