Makro: Nečekané zlepšení v průmyslu v květnu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v květnu nečekaně vzrostla o 2,4 % m/m (-0,7 % m/m v dubnu) a meziročně byla vyšší o 3,3 % r/r (-3,8 % r/r v dubnu), což překonalo očekávání analytiků (+1,0 % r/r). Objem průmyslové produkce byl nejvyšší za poslední rok. Růst produkce se týkal téměř všech oborů, ale výrazná změna nastala především u výroby aut (+11 % r/r vs. -14 % v dubnu), kde došlo jak razantnímu zvýšení produkce, tak se částečně projevil efekt snížené srovnávací základny. Automobilový průmysl více jak rok trápí výpadky v dodavatelských řetězcích a v 2Q postupně dochází k zlepšování situace. Pozitivním faktorem je solidní nárůst nových zakázek (9 % r/r) a to hlavně těch z tuzemska (17 % r/r). Statistický úřad ovšem upozornil, že část nárůstu zakázek odráží i nárůst cen v průmyslu. Celkově inflační rizika doplňuje i zvýšený růst mezd (8,2 % r/r).

Kumulace negativních faktorů (inflační tlaky, zadrhnuté dodavatelské řetězce, recese) naznačují, že stagnace průmyslové výroby za rok 2022 bude dobrý výsledek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.