Makro: Rekordní růsty cen výrobců

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Ceny průmyslových výrobců (index PPI) v říjnu v průměru vzrostly o 1,9 % m/m a meziročně byly vyšší o 11,6 % r/r (9,9 % r/r v září). Jde o nejvyšší nárůst cen výrobců od ledna 1992. Ceny průmyslových výrobců rostou meziměsíčně nepřetržitě 11 měsíců v řadě, a navíc je říjnový nárůst (1,9 % m/m) spolu s lednem 2008 nejvyšší nárůst v historii časové řady od roku 2000. Postupně se mění faktory růstu, v říjnu byly dominantním faktorem ceny energií (ropa, uhlí). V meziročním srovnání jsou výrazně vyšší ceny kovů (27 % r/r), chemických látek (44 % r/r) a energií (18 % r/r). Vedle průmyslu zrychlil růst cen stavebních prací (7,5 % r/r) a stavebních materiálů (16,8 % r/r). Nově začaly zrychlovat svůj růst i ceny zemědělské produkce (14,1 % r/r vs. 9,5 % v září). Celkově data potvrzují, že inflační tlaky v ekonomice stále rostou a jsou velmi plošné. Navíc se na přelomu roku projeví předchozí prudký růst cen energií (plyn, elektřina, uhlí).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.