Obchodní bilance opět v hlubokém deficitu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Obchodní bilance v únoru skončila nečekaně ve vyšším přebytku 14,3 mld. korun (-6,9 mld. v únoru 2022), což byl dvojnásobek vůči očekávání (oček. +8 mld.). Pokračoval svižný růst vývozů (+10 % r/r) a kvůli vysoké srovnávací základně razantně kleslo tempo dovozů (+3 % r/r vs. 12 % v lednu). Na vývozní straně je pozitivním faktorem růst exportu aut (+9 % r/r). Na dovozní straně je klíčovým faktorem prudký propad dovozu ropy a plynu (-13 % r/r), který odráží jak propad světových cen komodit, tak u plynu i propad dováženého objemu. Trendově se tak dovršil obrat a obchodní bilance se postupně vrací do kladných hodnot. Za období leden-únor je obchodní bilance v kumulativním přebytku 24 mld. korun, což odpovídá dlouhodobému průměru, a je to příznivý faktor pro kurz koruny. Pro letošní rok očekáváme přebytek obchodní bilance na úrovni 50 mld. korun (-200 mld. v roce 2022).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.