PMČR: Valná hromada dle očekávání schválila navrženou dividendu

1-minutové čtení
J&T specialistaDle očekávání páteční valná hromada Philip Morris ČR schválila mimo jiné návrh představenstva na hrubou dividendu 1600 Kč/akcii. Jen připomínáme, že akcie se již obchoduje bez nároku na tuto dividendu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.