Groupon: Gen. ředitel Dušan Šenkypl získal akcie společnosti realizací opcí

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Dočasný generální ředitel Grouponu Dušan Šenkypl využil opcí, které mu byly firmou uděleny při nástupu do funkce, a získal 437 500 nových akcií firmy. Realizační cena byla 6 USD/akcie.

Dočasný generální ředitel Grouponu Dušan Šenkypl využil opcí, které mu byly firmou uděleny při nástupu do funkce, a získal 437 500 nových akcií firmy. Realizační cena byla 6 USD/akcie. Dalších 11 612 akcií Šenkypl získal jako akciové odměny. Vedle toho drží Pale Fire Capital, kde je Šenkypl spolumajitelem, 6 717 066 akcií Grouponu, což je 21,5 % akciového kapitálu. Dohromady činí podíl Šenkypla a Pale Fire Capital cca 22,9 %. Nákupy akcií vrcholovým managementem trh vnímá pozitivně jako výraz důvěry ve firmu a ochotu do ní alokovat vlastní peníze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.