ČEZ: Rozdělení společnost nepřipravuje, důvody pro strukturální změny však jsou

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Generální ředitel společnosti Daniel Beneš v rozhovoru pro Český rozhlas řekl k případné restrukturalizaci ČEZu, že samotný ČEZ žádné rozdělení nepřipravuje a nikdy nepřipravoval. Dále uvedl, že vidí dva důvody, proč by se společnost měla strukturálně změnit. Prvním je výstavba nových jaderných zdrojů, kde výstavba jednoho bloku je při současném nastavení podmínek financování ze strany státu pro ČEZ ufinancovatelná, ale u více bloků by to již bylo nerealistické. Druhým důvodem jsou uhelné elektrárny. Ty jsou z pohledu bank špinavé zdroje a časem bude stále obtížnější je financovat. Zároveň při současném vývoji cen elektřiny a rostoucí ceně emisních povolenek se mohou tyto elektrárny stát ztrátovými, a pak by je ČEZ, jako veřejně obchodovaná společnost, měl vypnout. Z našeho pohledu jsou všechna tato vyjádření v podobném smyslu, jak slýcháme od představitelů vlády. Tedy, že nějaká forma transformace a změny ve společnosti budou nutné, nicméně žádná ze stran nechce naznačit, jakým způsobem budou tyto změny realizovány.

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.