ČEZ: Dokončení prodeje podílu v turecké společnosti AKCEZ Enerji

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ oznámil, že dokončil prodej podílu v turecké společnosti AKCEZ Enerji, kde držel 50% podíl v rámci joint venture s tureckým partnerem. Kupujícím je turecká investiční společnost Torunlar Group. Smlouva o prodeji byla podepsána již v červenci minulého roku. Za průtahy v celém procesu pak byly podle předchozích zpráv v médiích především problémy s refinancováním dluhů skupiny, u kterých ČEZ vystupoval jako ručitel. Pod AKCEZ Enerji spadají dceřiné společnosti zabývající se distribucí a prodejem elektřiny a energetickými službami. ČEZ bude mít po dokončení transakce v Turecku stále podíl ve společnosti Akenerji Elektrik Üretim, která se zabývá výrobou elektřiny z obnovitelných a plynových zdrojů. Podmínky transakce nebyly zveřejněny. Samotné dokončení prodeje vnímáme pozitivně, nicméně bez znalosti bližších podmínek nedokážeme odhadnout dopad do hospodaření.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.