CTP: Doporučená účetní úprava zvýší vlastní kapitál firmy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Realitní investor CTP v pátek poskytl aktualizaci ke svým průmyslovým parkům v Německu, v rámci nichž oznámil i účetní úpravu. Nizozemský regulátor pro finanční trhy AFM společnosti doporučil, aby předloňské převzetí německé Deutsche Industrie reklasifikovala z akvizice na fúzi. V důsledku toho a aplikace účetních standardů IFRS 3.4 společnost ke konci r. 2022 vytvořila v rozvaze dodatečných 171 mil. EUR goodwillu. To zvyšuje celková aktiva z 12,5 na cca 12,7 mld. EUR a na pasivní straně bilance se odráží zvýšením vlastního kapitálu a odloženého daňového závazku. Vlastní kapitál vzroste o 137 mil. EUR. Úpravy se poté přenesou i na rozvahu za r. 2023, která bude teprve zveřejněna. Účetní úprava nemění nic na hotovostních tocích, ale zlepšuje poměr vlastního kapitálu vůči aktivům, tedy jednoho z dluhových parametrů. Zprávu proto hodnotíme jako mírně pozitivní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.