Banky: ČNB ponechala sazbu proticyklické kapitálové rezervy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Česká národní banka ponechala sazbu proticyklické kapitálové rezervy na úrovni 2,5 %. Tato sazba vzrostla od 1. října na 1,5 % s tím, že se bude dále zvyšovat o 0,5 p.b. od 1. ledna a od 1. dubna příštího roku až na zmíněnou úroveň 2,5 %. Vzhledem k silné kapitalizaci sektoru nepředstavuje tato úroveň pro jednotlivé banky zásadnější problém. ČNB zároveň ponechala současné limity při poskytování hypotečních úvěrů. Tyto limity jsou nastaveny odlišně podle věku žadatele. Do 36 let věku musí žadatel splňovat podmínku maximálního zadlužení 9,5násobku čistého ročního příjmu (8,5x nad 36 let), maximálního poměru splátek dluhu ve výši 50 % čistých příjmů (45 % nad 36 let) a maximální výše úvěru na hranici 90 % ceny nemovitosti (80 % nad 36 let). Banky mohou ve specifických případech povolit výjimku, nicméně jen do 5 % celkového objemu poskytnutých úvěrů. ČNB dále konstatovala, že finanční sektor zůstává vysoce odolný vůči zhoršenému makroekonomickému vývoji.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.