Pilulka: Další drobné prodeje akcií ze strany gen. ředitele P. Kasy

1-minutové čtení
J&T specialistaPodle hlášení regulátorovi prodal gen. ředitel Pilulky Petr Kasa další drobný objem akcií firmy na pražské burze. Konkrétně prodal 21. 1. 2022 akcie v objemu 370 ks za cenu 1755 Kč/akcie, tj. v hodnotě cca 650 tis. Kč. Prodané akcie představují pouze cca 0,01 % z akciového kapitálu firmy, nicméně prodeje akcií managementem bývají investory obvykle vnímány negativně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.