Pilulka: Další drobné prodeje akcií ze strany gen. ředitele P. Kasy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle hlášení regulátorovi prodal gen. ředitel Pilulky Petr Kasa další drobný objem akcií firmy na pražské burze. Konkrétně prodal 21. 1. 2022 akcie v objemu 370 ks za cenu 1755 Kč/akcie, tj. v hodnotě cca 650 tis. Kč. Prodané akcie představují pouze cca 0,01 % z akciového kapitálu firmy, nicméně prodeje akcií managementem bývají investory obvykle vnímány negativně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.