Pale Fire Capital: LTV ke konci r. 2022 na úrovni 26 % s rezervou splňuje kovenant

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Pale Fire Capital včera zveřejnila certifikát LTV, v němž auditor informuje o výši závazků z emise dluhopisů 5,75/2026 relativně k ocenění podílů, které Pale Fire drží ve vybraných společnostech. LTV dosáhlo k 31. 12. 2022 výše 26,00 %, což je s rezervou pod maximem 50 %, které stanuje kovenant k dluhopisům, a také pod předchozím LTV z 30. 6. 2022 ve výši 37,05 %. Oznámené LTV je také velmi blízko našemu odhadu 27,2 %. Do valuace byly zařazeny podíly Pale Fire Capital ve společnostech Acond, Aukro, Coweo Technologies, Uptime Robot, VirtualTraining a podíl v podfondu Pale Fire Core podfond. Jedinou investicí tohoto podfondu je zhruba 22% podíl v americké společnosti Groupon. Auditor doplnil, že pokud by se vzal v potaz výrazný propad tržní kapitalizace Grouponu od začátku roku, a to konkrétně k datu 17. 4. 2023, poměr LTV by vzrostl na 28,32 %. Šlo by tedy jen o mírný nárůst a LTV by bylo stále bezpečně pod limitem daným kovenantem. Náš odhad LTV na základě tržní ceny akcií Grouponu k 25. 4. byl 30,0 %. Zprávu považujeme za pozitivní pro dluhopisy Pale Fire Capital, neboť ukazuje vysoké krytí dluhu hodnotou podílů ve vybraných společnostech a také nízkou citlivost celkové hodnoty na pohyby v tržní ceně společnosti Groupon.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.