Colt CZ: Žádosti o povolení ruční zbraně v USA v březnu výrazně vzrostly

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Počet žádostí o povolení ruční zbraně (background checks) v USA podle systému NICS v březnu vzrostl o 18 % m/m na 3,04 mil. Březnový počet žádostí je nejvyšší za poslední rok. Není zatím zcela jasné, co výrazný nárůst způsobilo. Žádosti obvykle rostou po střelbách na veřejnosti, neboť ty zvyšují riziko zpřísnění zbraňové legislativy na federální či státní úrovni. Takové neštěstí se odehrálo v závěru měsíce (střelba 27. 3. v Nashville), a proto pravděpodobně nevysvětluje nárůst žádostí za celý měsíc. Počet žádostí o povolení ruční zbraně obvykle koreluje s následnými prodeji. Americký trh se loni podílel na celkových tržbách Colt CZ ze 48 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.