ČEZ: Ústavně-právní výbor opět odložil projednávání zákona o přeměnách obchodních společností

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 




Ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny opět odložil projednávání zákona o přeměnách obchodních společností. Ministerstvo spravedlnosti, který zákon předkládá, požaduje více času na další analýzy. Sporným bodem zákona, kvůli kterému se mu přezdívá „lex ČEZ“, je paragraf, který snižuje potřebný počet hlasů pro schválení nerovnoměrného rozdělení společnosti ze současných 90 % všech akcionářů na 75 % přítomných akcionářů na valné hromadě. Neočekáváme, že by zmíněný paragraf mohl projít legislativním procesem, nicméně opakované odkládání a riziko nějakého kompromisního řešení, které by přesto poškodilo práva minoritních akcionářů, prodlužuje nejistotu investorů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.