Moneta podepsala rámcovou smlouvu o akvizici Air Bank

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta včera večer zveřejnila rámcovou smlouvu týkající se akvizice Air Bank a.s., českého a slovenského Home Creditu a Benxy (dále jen Air Bank). Celková cena transakce je stanovena na 25,9 mld. Kč, z čehož 2,59 mld. by mělo být v hotovosti a 23,31 mld. prostřednictvím emise 291,4 mil. nových akcií za 80 Kč na akcii. Celkový počet akcií se tak zvýší z 511 na 802,4 mil. kusů a skupina PPF by po vypořádání vlastnila 55,38 % Monety (sloučené společnosti). Následně by PPF byla povinna učinit nabídku převzetí všech zbývajících akcií za cenu alespoň 80 Kč, pokud ČNB nestanoví jinou cenu. Moneta očekává náklady na integraci ve výši 2,2 mld. Kč, které budou vynaloženy v letech 2022 až 2024. Nákladové synergie, které by ze sloučení a s tím spojené optimalizace měly pramenit, pak management očekává ve výši 1,8 mld. Kč ročně do roku 2025. Cíle společnosti po případném uskutečnění akvizice počítají vůči současnému výhledu (pro samostatnou společnost) s nižším ziskem na akcii v příštím roce o 12 %, stejném výsledku v roce 2023 a následně s výrazně vyšším ziskem na akcii v dalších letech (v rozmezí o 15–25 %), dividendový výplatní poměr by měl zůstat na úrovni 80 % čistého zisku. Zveřejněný časový harmonogram počítá s mimořádnou valnou hromadu na konci června, získáním souhlasů regulatorních orgánů do konce září, vypořádáním akvizice 1. října, zveřejněním povinné nabídky odkupu zbývajících akcií v průběhu listopadu a vypořádáním této nabídky v lednu příštího roku.

Na základě dříve zveřejněného kombinovaného čistého zisku těchto společností ve výši 1 502 mil. Kč a návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) 17,2 % předpokládáme hmotný vlastní kapitál ve výši 8,7 mld. Kč. To znamená, že zmíněná cena transakce oceňuje Air Bank na téměř trojnásobek účetní hodnoty, oproti 1,5násobku samotné Monety (při ceně akcií 80 Kč). Hodnocení návrhu je v tuto chvíli poměrně obtížné a z našeho pohledu nejednoznačné. Pokud by se naplnily cíle managementu, tak je akvizice z dlouhodobého pohledu pozitivní. Nicméně tyto plány jsou podle nás poměrně ambiciózní a vidíme velké množství rizik spojených s jejich realizací. Management plánuje na 14. května v souvislosti s transakcí sérii konferenčních hovorů s akcionáři a analytiky.

Z investorského pohledu vidíme 2 možné scénáře. Pokud by akvizice nebyla schválena, je současná cena akcií (75,1 Kč) přibližně o 12 % výše, než byla před oznámením transakce s PPF 24. ledna. Nicméně vzhledem ke snížení rizik plynoucí z dopadů Covid-19 a náznakům ČNB, že by již v průběhu léta mohlo dojít k růstu sazeb, neočekáváme, že by cena akcií výrazněji propadla, a naopak vidíme akcie z fundamentálního pohledu jako podhodnocené. V případě schválení akvizice nejsme nyní schopni jednoznačně určit dopad na akcie, nicméně investoři by zde měli „kotvu“ v podobě povinné nabídky odkupu za minimálně 80 Kč na akcii.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.