Makro: Maloobchodní tržby v září pokračovaly v růstu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Maloobchodní tržby (bez prodejů aut) v září vzrostly o 7,3 % r/r, což překonalo očekávání (6,7 %). Sezónně očištěné tržby meziměsíčně vzrostly o 0,7 % m/m a meziročně byly vyšší o 5,1 % (4,6 % v srpnu). Výsledky u neočištěných tržeb pozitivně ovlivnily kalendářní vlivy (+2 pracovní dny letos v září). Po odhlédnutí od tohoto faktoru data potvrzují, že spotřebitelská poptávka zůstává velmi silná a dál solidně roste ve všech rozměrech. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 12 % r/r, z toho za elektroniku o 18 %. Stále probíhá strukturální změna v maloobchodu, kdy vysokým tempem nadále rostou prodeje přes internet (+26 % r/r). Celoroční růst maloobchodních tržeb letos čekáme na úrovni 4,8 % (5,0 % v 2018).

Kalendářní vlivy a nízká srovnávací základna se v září pozitivně projevily u prodejů aut (11 % r/r). Následně maloobchodní tržby včetně moto segmentu meziročně vzrostly o 8,2 % r/r, což je nejvyšší růst za poslední 3 roky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.