mmcité: První obchodní den na pražské burze

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Akcie české společnosti mmcité, která minulý týden dokončila prvotní úpis akcií (IPO), se dnes budou poprvé obchodovat na trhu Start pražské burzy. Výrobce městského mobiliáře prodal v IPO 1 milion nových akcií za cenu 160 Kč/ks. Firma tak upsala maximální počet nových akcií, a to na dolní ceně nabízeného cenového intervalu 160 – 200 Kč/ks. Výnos z emise činil 160 mil. Kč. Po IPO má společnost celkem 3 mil. akcií, tedy podíl nových akcionářů na celkovém kapitálu je zhruba 33 %. Účelem emise nových akcií bylo získání prostředků na rozšíření a zefektivnění výroby, které by mělo usnadnit nárůst tržeb a vést ke zvýšení ziskovosti. Akcie se budou obchodovat pod tickerem MMCTE.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.