Passerinvest: ABInBev novým nájemníkem na pražské Brumlovce

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Majitel kancelářských ploch Passerinvest Group informoval, že mezinárodní pivovarnická skupina ABInBev se stala novým významným nájemníkem kanceláří v areálu Brumlovky


Majitel kancelářských ploch Passerinvest Group informoval, že mezinárodní pivovarnická skupina ABInBev se stala novým významným nájemníkem kanceláří v areálu Brumlovky. ABInBev si od března pronajímá 7400 m2 v kancelářské budově B, což tvoří téměř polovinu její celkové kanc. plochy 15 600 m2. V této budově, která byla loni zrekonstruována, nyní zbývá pouze asi 1500 m2 nepronajatých ploch. Podíl nájemní plochy ABInBev na celkové pronajímatelné ploše na Brumlovce (kancelářské a maloobchodní dohromady) je podle našeho odhadu cca 5 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.