Primoco: Stávající akcionáři budou mít přednostní právo na úpis za 240 Kč/akcie

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Představenstvo výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV oznámilo některá specifika nadcházejícího úpisu akcií. Valná hromada konaná 1. 4. 2021 schválila navýšení kapitálu až o 655 300 nových akcií na celkový počet 5 mil. akcií. Toto navýšení bude probíhat ve více kolech, přičemž v prvním kole budou mít přednostní práva úpisu současní akcionáři, tj. akcionáři k rozhodnému dni 16. 4. 2021. Cena akcií upsaných s využitím přednostního práva bude 240 Kč/akcie a lhůta pro výkon tohoto práva bude od 16. 4. do 30. 4. Cena 240 Kč znamená diskont 33 % k poslední tržní ceně 356 Kč. Cena úpisu v dalších kolech zatím nebyla oznámena a bude zřejmě záviset na počtu upsaných akcií v prvním přednostním kole.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.