CZG: Konečný objem emise dluhopisů téměř 2 mld. Kč

1-minutové čtení
J&T specialistaČeská zbrojovka Group (CZG) oznámila, že k 27. 1. 2022 vydala nové dluhopisy v objemu 1,998 mld. Kč a se sazbou 6M Pribor plus 1,4 %. Úroková sazba je v souladu s dřívějšími informacemi, přičemž objem je u horní hranice indikovaného rozsahu 1,5 – 2 mld. Kč. CZG uvedla, že vydala větší objem dluhopisů vzhledem k silné poptávce investorů. Dluhopisy jsou přijaty k obchodování na pražské burze. Účelem emise je refinancování dluhu a další expanze společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.