Rok 2014 znamenal pro J&T BANKU více než 20% meziroční nárůst bilanční sumy. Ta ke konci sledovaného období přesáhla úroveň 133,8 miliard korun.

2-minutové čtení


J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, uzavřela dle auditovaných konsolidovaných výsledků rok 2014 s bilanční sumou ve výši 133,801 miliard korun, což představuje 21% meziroční nárůst. Provozní zisk za dané období činil 1,686 miliard korun a zaznamenal tak v meziročním porovnání téměř 40% růst.

K nárůstu bilanční sumy vedlo především navýšení klientských vkladů, které dosáhly hranice 106,9 miliard korun (+ 25 %). Růst vykázaly také úvěry (71,1 miliard korun), kterých bylo poskytnuto meziročně o 19 % více. Nárůst objemu vkladů spolu s kapitálovým vybavením banky umožnil rozvoj úvěrových obchodů, což se pozitivně projevilo i na 35% meziročním růstu úrokových výnosů (5,796 miliard korun).

„Růst banky byl tažený zájmem o investiční příležitosti, které jsme klientům v průběhu roku přinesli. Vedle vkladových produktů, jsme rozšířili nabídku dluhopisů o emise společností CPI, J&T Finance Group či J&T Securities. Velký zájem jsme zaznamenali u perpetiutních certifikátů, které jsme nabídli v České republice jako první. Na podzim jsme pak rozšířili úspěšnou rodinu J&T fondů o fondy životního cyklu s názvem J&T LIFE,“ doplňuje výsledky Štěpán Ašer, generální ředitel J&T BANKY.

J&T BANKA na konci roku 2014 vykázala čistý zisk ve výši 1,342 miliard korun (26% meziroční nárůst). Vlastní kapitál pak činil 15,34 miliard korun. Kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla úrovně 13,4 %.