Je růst úrokových sazeb pro dluhopisové fondy negativní, nebo pozitivní?

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martinova práce má dvě roviny, jednak působí jako ředitel odboru Správy fondů, kde má na starosti koordinaci týmu portfolio manažerů. Zároveň také přímo spravuje fondy jako portfolio manažer.  


Je růst úrokových sazeb pro dluhopisové fondy negativní, nebo pozitivní?

Inflace v Česku v posledních měsících roste na dlouho nevídané úrovně a vše nasvědčuje tomu, že bude v prvním čtvrtletí příštího roku atakovat hranici 6 %. Česká národní banka zprvu nesměle, ale nyní již poměrně rozhodně navyšuje úrokovou sazbu, za kterou si u ní mohou ukládat koruny obchodní banky. To následně ovlivňuje a dále bude ovlivňovat tržní úrokové sazby v ekonomice. Porostou tedy hypoteční sazby, úroky ze spotřebitelských úvěrů a banky by také měly nabídnout klientům lepší úročení vkladových produktů.

Pro ceny dluhopisů (což jsou s úrokovými sazbami instrumenty přímo spjaté) z toho vyplývá jejich tržní přecenění, a to směrem dolů. Například nabízela-li mi dosud banka (pojištěný) termínovaný vklad za 1 %, tak dluhopis nesoucí úrok 2 % pro mě mohl být zajímavý. Zvedne-li ale nyní banka úročení vkladu na 2 %, tak si pravděpodobně dluhopis platící 2 % již nebudu chtít koupit a budu od něho požadovat vyšší výnos. Na trhu proto vznikne přetlak nabízených dluhopisů a jejich cena klesne tak, aby nabízely znovu atraktivní výnos, např. 3 %. Fondy investující do dluhopisů musí ze zákona oceňovat svá portfolia aktuálními cenami. Proto nyní, v prostředí rostoucích úroků, se kurzy dluhopisových fondů posunují spíše směrem dolů. Takže odpověď na otázku, kterou jsme si položili v titulku, je „negativní“.

Mnoho otázek na světě nabízí zdánlivě jednoduché řešení, které však při bližším pohybu není tak úplně jednoznačně správné. A tak je tomu i v tomto případě. Dluhopisové fondy, jejichž investice se nyní přecenily směrem dolů, nabízejí totiž do budoucna automaticky vyšší výnosový potenciál. Pomůžeme si opět jednoduchým příkladem: Držel-li fond původně dvouletý dluhopis s výnosem 2 %, tak očekávaný příjem fondu byl 2 + 2 % v obou letech, tj. 4 % celkem. Spadne-li jeho cena kvůli přecenění na trhu nyní o 2 %, tak po úrokové platbě 2 % celkově zrealizuji v prvním roce výnos 0 %. Ve druhém roce mě pak čeká opět úroková platba 2 % a navíc růst ceny o 2 % tak, aby při splatnosti dlužník vracel opět celou půjčenou částku. Celkově tedy 4 % ve druhém roce a za dobu investice stejně jako v prvním případě 4 %.

Čistá, i když pro náš případ trochu zjednodušená matematika. To samé, co jsme ukázali u dluhopisu, platí i pro dluhopisový fond. Krátkodobě tedy negativní vliv rostoucích úroků na fond bude kompenzován vyšší návratností v příštích letech. Navíc nové investice do portfolia dluhopisové fondy nyní pořizují za aktuálních, atraktivnějších podmínek. U dluhopisů tedy platí: Kdo si počká, ten se dočká.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.