O2 CR: Premiér Babiš o cenách za data a o připravované aukci datových pásem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Dnešní MFD přináší vyjádření premiéra Babiše o cenách za data. Premiér uvedl, že je pravda, že Česká republika má jedny z nejvyšších cen za GB dat při přepočtu na kupní sílu obyvatelstva v rámci EU. Současně řekl, že nevidí výraznější důvod, aby tomu tak bylo, a snahou jeho vlády bude zmíněnou situaci změnit. S ohledem na připravovanou aukci 700 MHz pásma řekl, že aukce musí být udělána správně a korektně. Připravovaná aukce by mohla na trh přinést čtvrtého operátora, který by současně mohl znamenat vyšší konkurenci právě na poli přenosu datových služeb. Zmíněné informace vnímáme mírně nepříznivě vzhledem k tomu, že bude přetrvávat tlak na cenovou politiku datových služeb, které by měly být jedním z hlavních tahounů budoucích telekomunikačních služeb.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.