Nidetzký čeká v listopadu opět větší zvyšování sazeb ČNB

1-minutové čtení
J&T specialistaViceguvernér ČNB Tomáš Nidetzský v rozhovoru pro agenturu Reuters naznačil, že na zasedání příští týden čeká opět zvýšení o 50 či 75 bodů. Dokonce přímo vyloučil, že by mělo jít jen o standardní zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Nidetzký uvedl, že globální nákladové šoky postupně odezní, ale výrazné domácí inflační faktory vyžadují ostřejší postup ze strany ČNB. Viceguvernér Nidetzký mezi výrazné domácí faktory zařadil utažený trh práce, vysokou jádrovou inflaci, uvolněnou fiskální politiku a i slabší kurz koruny. Podle Nidetzkého by ČNB mohla zvednout úrokové sazby na neutrální úroveň 2,5-3,0 % už na prosincovém či únorovém zasedání, tj. o 100-150 bazických bodů během 2-3 zasedání (listopad, prosinec, únor). Nidetzký dokonce připustil, že nová prognóza může bankovní radě dokonce doporučit v listopadu rovnou zvýšit sazby o více než 75 bodů. Navíc poslední oslabení koruny nepomáhá brzdit inflaci a podle Nidetzkého to musí ČNB vzít v úvahu v dalším vývoji sazeb.

Na konci září ČNB zvedla sazby o 75 bazických bodů na 1,50 %. Na příštím zasedání (4. listopadu) čekáme, že ČNB úrokové sazby zvedne opět o 75 bodů na 2,25 %. Peněžní trh postupně zaceňuje variantu, že do června 2022 se úrokové sazby zvednout k úrovni 3,5 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.