Makro: Sezónní pokles nezaměstnanosti v dubnu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Míra nezaměstnanosti v dubnu podle očekávání klesla o 3 desetiny na 2,7 % (3,2 % v dubnu 2019). Podobně jako v březnu stály za poklesem míry nezaměstnanosti z velké části sezónní faktory, jako je rozjezd venkovních prací. Z hlediska dosavadních trendů se nic nemění a dál pokračuje velké pnutí trhu práce. Počet volných míst dosáhl 340 tis. míst, následně na 10 volných míst připadá méně než 6 uchazečů o práci.

Očekáváme, že ze sezónních důvodů míra nezaměstnanosti dál poklesne k hranici 2,5 %. Průměrnou míru nezaměstnanosti za celý rok čekáme 2,7 % (3,2 % v roce 2018).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.