Moneta: Pavel Tykač plánuje dále navyšovat svůj podíl v bance

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Pavel Tykač v rámci rozhovoru pro podcast Českého rozhlasu řekl, že by chtěl prostřednictvím svých společností navýšit podíl v Monetě ke dvaceti procentům, což je hranice schválená ze strany ČNB. Ke konci minulého roku držel prostřednictvím společnosti Manecomte 10,39 % akcií banky. V rámci navýšení podílu plánuje oslovit skupinu PPF, případně pak i další akcionáře. Záměr dále navyšovat svůj podíl Pavel Tykač uvedl již dříve.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.