Makro: Průmysl v červenci pozitivně překvapil

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Statistiky průmyslové výroby za červenec v posledních letech ovlivňují celozávodní dovolené u části podniků, letos se k tomu přidaly i kalendářní vlivy (1 pracovní den navíc). Meziročně průmyslová výroba vzrostla o 10,3 % r/r, což mírně překonalo očekávání (8 %). Sezónně očištěná průmyslová výroba klesla o 1,8 % m/m, ale meziročně byla vyšší o 6,7 % (6,5 % v červnu). Pokud odhlédneme od jednorázových vlivů, tak se celkový obrázek domácího průmyslu příliš nemění. Český průmysl pokračuje v solidní dynamice. Ve struktuře růst byl rovnoměrně rozložen mezi všechny hlavní obory. Dobrý výhled průmyslu podporuje i růst nových zakázek (11 % r/r). Předstihové ukazatele jako indexy nákupních manažerů průmyslu se i přes lehký pokles nadále drží solidních úrovních odpovídající růstu kolem 5 %. V letošním roce nadále očekáváme růst průmyslu kolem 3 % (vloni 6,4 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.