J&T Banka: ČNB ukončila úročení povinných minimálních rezerv

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČNB rozhodla o ukončení úročení povinných minimálních rezerv (PMR) s platností od 5. října tohoto roku. Následovala tak Evropskou centrální banku, která ke stejnému kroku přistoupila již koncem července s účinností od 20. září. V současné době jsou banky v ČR povinny držet v rámci PMR 2 % z primárních závazků a jsou úročeny repo sazbou ČNB (nyní 7 %). Samotný výpočet je však složitější jak ohledně stanovení závazků, na které se PMR vztahují, tak ohledně samotné výše, jakou musí banka v určitém období držet. 

Ke konci června byly povinné minimální rezervy držené u ČNB ve výši 120 mld. Kč. Při účinnosti zrušení úročení od října tohoto roku, 7% sazbě letos a průměrné 5,5% sazbě příští rok (odhad České bankovní asociace) by to znamenalo pro celý sektor negativní dopad 2,1 mld. Kč v tomto roce a 6,6 mld. Kč v příštím roce. Zisk celého sektoru se pak pohybuje kolem 100 mld. Kč. 

Komerční banka již vydala tiskovou zprávu, v které uvádí, že výše rezerv pro současné období (7. září až 4. října) je stanovena na 19,6 mld. Kč a úrokový příjem se tak při aktuální sazbě sníží o 115 mil. Kč měsíčně. To znamená snížení očekávaného celoročního zisku o přibližně 2 % letos a o přibližně 7 % v příštím roce. 

Vzhledem k tomu, že ČNB jen následovala ECB, která stejný krok učinila již dříve, očekáváme v souhrnu podobný relativní dopad do čistého zisku jak pro české banky Monetu a KB, tak pro Erste Group, která je přítomna na více trzích v rámci střední a východní Evropy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.