O2 CR: Valná hromada schválila vytěsnění minorit za 270 Kč/akcii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Dle očekávání valná hromada O2 CR, která se konala per rollam a skončila ve středu 26. 1. 2022, odsouhlasila vytěsnění minorit za 270 Kč/akcii. Očekáváme, že do 30 dní dojde k notářskému zápisu, a tím přejdou všechny akcie do rukou majoritního akcionáře a pravděpodobně dojde i k ukončení obchodování na veřejném trhu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.