CTP dokončilo převzetí Deutsche Industrie; v ČR pokryje haly solárními panely

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Logistický developer CTP oznámil, že dokončil akvizici německého konkurenta Deutsche Industrie. CTP získala v Deutsche Industrie 100 % akcií a tato společnost následně přestala existovat. CTP uvedla, že dokončením akvizice se upevnila její pozice coby největšího veřejně obchodovaného logistického developera v kontinentální Evropě. Dokončení akvizice se očekávalo a zprávu považujeme za neutrální.

Obchodní ředitel CTP v České republice Jakub Kodr uvedl, že společnost plánuje osazení všech střech svých nemovitostí v ČR solárními panely. Většina střech je již nyní připravena na instalaci panelů a cílem má být, aby se haly ve vlastnictví CTP staly „ostrovy udržitelnosti“, kdy budou díky solárním panelům energeticky soběstačné, a navíc budou dodávat elektřinu do sítě. Společnost má ambiciózní cíl dostat se v letech 2025–26 na maximální výkon 250–300 MW, čímž by figurovala mezi dvěma největšími provozovateli solárních panelů v ČR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.