CTP dokončilo převzetí Deutsche Industrie; v ČR pokryje haly solárními panely

1-minutové čtení
J&T specialistaLogistický developer CTP oznámil, že dokončil akvizici německého konkurenta Deutsche Industrie. CTP získala v Deutsche Industrie 100 % akcií a tato společnost následně přestala existovat. CTP uvedla, že dokončením akvizice se upevnila její pozice coby největšího veřejně obchodovaného logistického developera v kontinentální Evropě. Dokončení akvizice se očekávalo a zprávu považujeme za neutrální.

Obchodní ředitel CTP v České republice Jakub Kodr uvedl, že společnost plánuje osazení všech střech svých nemovitostí v ČR solárními panely. Většina střech je již nyní připravena na instalaci panelů a cílem má být, aby se haly ve vlastnictví CTP staly „ostrovy udržitelnosti“, kdy budou díky solárním panelům energeticky soběstačné, a navíc budou dodávat elektřinu do sítě. Společnost má ambiciózní cíl dostat se v letech 2025–26 na maximální výkon 250–300 MW, čímž by figurovala mezi dvěma největšími provozovateli solárních panelů v ČR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.