Gevorkyan: Možný přechod na hlavní trh burzy do konce roku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Gen. ředitel a zakladatel společnosti Artur Gevorkyan včera uvedl, že firma má záměr do konce tohoto roku přejít z trhu Start na trh Prime pražské burzy. Šlo by tak o první společnost, která přešla ze Startu na Prime. Zároveň Gevorkyan zvažuje duální listing na burze v Bratislavě. Přechod na pražský trh Prime by neobnášel emisi nových akcií. Obchodování na trhu Prime by společnosti přineslo vyšší likviditu a možný zájem zahraničních investorů. Zprávu proto hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.