Komerční banka: Valná hromada odhlasovala zadržení celého zisku za minulý rok

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Včerejší valná hromada Komerční banky schválila zadržení celého čistého zisku za minulý rok. Očekáváme, že KB požádá ČNB o schválení maximální možné dividendy podle stanovených limitů, což by mělo být okolo 23 Kč na akcii (3,5% hrubý dividendový výnos). ČNB by pak měla případně dividendu schválit v průběhu 3Q a výplata by tak mohla proběhnout ke konci roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.