Natland splnil kovenanty, očekává plnění závazků z dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Natland realitní investiční fond (NRIF) oznámil, že za r. 2019 splnil všechny kovenanty vyplývající z prospektu dluhopisů 5,47/2024. Na základě toho a také na základě vývoje hospodaření v 1. čtvrtletí 2020 firma předpokládá bezproblémové plnění kovenantů i letos. Podle dosavadního vývoje neočekává, že by letos došlo k podstatnému zhoršení finančních ukazatelů nebo že by nemohla platit kupóny z dluhopisů. Z dlouhodobějšího pohledu firma nepředpokládá, že by vývoj trhu změnil její plány na jednotlivé projekty. Opatření související s Covid-19 nejprve mírně zpomalila stavbu některých projektů, ale situace se již stabilizovala a projekty se staví dle plánu. Podle společnosti je její developerská činnost rozložena do mnoha projektů a tím do dlouhého časového období, což snižuje rizika vyplývající ze současné situace.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.