Život v klidných časech nám není souzený. Připravte se na SHiFTS

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceŽivot v klidných časech nám není souzený. Připravte se na SHiFTS
#Trendy#Ekonomika#Byznys#Úspěch

Společnost, ekonomika, technologie, geopolitika, ale i náš způsob práce a života procházejí sérií neustálých proměn. Množství změn současně probíhajících, jejich velikost a potenciální dopady nelze nazvat jinak než bezprecedentní. Jak trefně napsal americký akademik Walter Russell Mead v článku pro časopis Tabletmag: „Vypadá to, jako bychom vstoupili do věku permanentní revoluce, ve které radikální technologické a společenské změny procházejí světem prakticky nepřetržitě.“

To je hlavní důvod, proč jsme se pro vás rozhodli ve spolupráci s J&T Bankou připravit SH!FTS 2023 – konferenci pro ty, kteří chtějí radikální transformace kolem nás pochopit a těžit z nich. Uskuteční se 17. října ve Foru Karlín.


Přestože život v časech klidu nám není souzený, jak výstižně hodnotí Russel Mead, jsou tady různé způsoby, jak na současnou situaci reagovat. Můžete nedělat nic a doufat, že velké změny odeznějí. Tím se však vystavujete vyšším rizikům a stáváte se „fragilní“. Druhou cestou je být „antifragilní“ – nejen tyto změny přijmout a proplout jimi, ale naučit se z nich těžit a v životě i podnikání tak prosperovat.


Druhý zmíněný přístup volí investoři a byznysmeni budoucnosti. A je také jednou z nejdůležitějších tezí hlavního řečníka naší konference – Nassima Nicholase Taleba. Autor legendární knihy Černá labuť se 21 let věnoval riziku prakticky jako kvantitativní trader, než se stal výzkumníkem filozofických, matematických a reálných problémů pravděpodobnosti. A právě o svoje poznatky a zkušenosti se s byznysovou komunitou v pražském Foru Karlín podělí.


Nová valuační a geopolitická realita

Jeden z nejvýznamnějších „shifts“ se odehrává na kapitálových trzích. Růst valuací již nemůže těžit pouze z levných peněz, protože jejich doba je očividně u konce. O kompletní transformaci v přístupu k investicím (tzv. Sea Change) na konferenci promluví proslulý investor a spoluzakladatel společnosti Oaktree Capital Management Howard Marks.


„Investoři nyní mohou potenciálně získat solidní výnosy z úvěrových nástrojů, což znamená, že se již nemusejí tak silně spoléhat na rizikovější investice, aby dosáhli svých cílů. Pokud připustíte, že prostředí je a může být i nadále velmi odlišné od toho, jaké bylo posledních 13 let, mělo by z toho plynout, že investiční strategie, které v těchto obdobích fungovaly nejlépe, nemusejí být těmi, které budou fungovat nejlépe i v nadcházejících letech,“ hodnotí Marks. Významné dopady na podnikání a investování přináší geopolitika. Jedná se o „shift“ velice komplexní a těžko předvídatelný. Je důležitou otázkou, jak se bude vyvíjet válka na Ukrajině či americko-čínské poměřování sil a role Tchaj-wanu v tomto soupeření. Byznysové klima také ovlivní schopnost Evropské unie najít svou roli v rámci nového uspořádání světa a zajištění bezpečnosti na kontinentu. I proto jsme na konferenci pozvali sira Alexe Youngera, bývalého šéfa britské rozvědky SIS, známé také jako MI6. Jeho vystoupení a následná diskuze nabídnou odpovědi na zásadní otázku: jaké příležitosti a rizika geopolitika pro investora z regionu CEE přináší?


Umělá inteligence, největší technologická revoluce

„Shiftem“ budícím nejen obrovská očekávání, ale i obavy je rozvoj umělé inteligence (AI). Podle spoluzakladatele Googlu Sergeje Brina se jedná o nejvýznamnější technologickou událost posledních desetiletí.


Možnosti uplatnění AI jsou obrovské a povedou k masivnímu zvýšení produktivity napříč sektory. Některé pracovní role budou AI nahrazeny, většina však již nyní může těžit z výrazného rozšíření lidských schopností. Firmy již nyní řeší, jak nové AI nástroje zavádět, rekvalifikovat své lidi a dělat „více s méně“. A celé národy si pokládají otázky jako: „Kdo bude nejvíc těžit z AI?“ „Je pro nás AI existenciální hrozbou?“ či „Co AI znamená nejen pro rozvoj ekonomiky, ale i stávající společenské pořádky?“


S příchodem AI se proměňuje také investování a trading. Stane se ještě více doménou strojů? Jakou roli budou hrát portfolio manažeři, vizionáři či zapálení retailoví investoři? I tato témata se budou na konferenci probírat se světovými špičkami oboru umělé inteligence.


ESG ano, ale střízlivě

V neposlední řadě probíhá velký SHIFT také v oblasti udržitelnosti a zodpovědného korporátního přístupu. Je však velkou otázkou, zda příklon k ESG povede k vyšším výnosům. Sociální tlaky jsou sice na tento typ „udržitelnosti“ silné, nicméně zatím se neukazuje, že by vedl v vyšším výnosům. I proto je potřeba se na celou ESG debatu podívat střízlivýma očima a odpovědět si, nakolik jsou koncepty typu ESG pro byznysový svět přínosné a nakolik se jedná jen o sexy trend, jenž pod tíhou jiných priorit zůstane v pozadí.


Článek byl napsán pro deník E15, pořadatele konference SHIFTS


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.