Sazka Group a ÖBAG se dohodly na společném řízení Casinos Austria

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Sazka Group (SG) a státem ovládaná společnost ÖBAG, dva největší akcionáři Casinos Austria (CASAG), uzavřeli dohodu o společné kontrole nad společností. V současné době SG vlastní 38,3% a ÖBAG 33,2% podíl v CASAG. Součástí dohody je i to, že se ÖBAG vzdá přednostního práva na nákup proporcionální části z již dříve oznámeného prodeje 17,2 % akcií, které prodává Novomatic. Sazka Group tak ke svému současnému podílu získá dalších 13,5 – 17,2 % akcií v závislosti na tom, do jaké míry využijí přednostního práva ostatní akcionáři, a získá tak více jak 50% podíl. CASAG je největší hráč na rakouském hazardním trhu a mimo jiné ovládá i rakouskou státní loterii.


Sazka Group (SG) a státem ovládaná společnost ÖBAG, dva největší akcionáři Casinos Austria (CASAG), uzavřeli dohodu o společné kontrole nad společností. V současné době SG vlastní 38,3% a ÖBAG 33,2% podíl v CASAG. Součástí dohody je i to, že se ÖBAG vzdá přednostního práva na nákup proporcionální části z již dříve oznámeného prodeje 17,2 % akcií, které prodává Novomatic. Sazka Group tak ke svému současnému podílu získá dalších 13,5 – 17,2 % akcií v závislosti na tom, do jaké míry využijí přednostního práva ostatní akcionáři, a získá tak více jak 50% podíl. CASAG je největší hráč na rakouském hazardním trhu a mimo jiné ovládá i rakouskou státní loterii.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.