Komerční banka: Zisk mírně nad odhady, solidní růst úrokových výnosů

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka reportovala za první kvartál roku čistý zisk ve výši 2 999 mil. EUR, mírně nad naší projekcí. Banka změnila strukturu reportovaných výsledků na základě standardů IFRS 9, z tohoto důvodu nejsou jednotlivé položky výsledovky plně srovnatelné s našimi i tržními odhady. Pozitivní je 3% růst úrokových výnosů a jen mírný pokles výnosů z poplatků. Na druhou stranu výnosy z finančních operací výrazně propadly oproti mimořádně silnému 1Q17, který byl podpořen koncem fixace měnového kurzu ze strany ČNB. Provozní náklady byly nižší téměř o 5 % r/r, nicméně po očištění o odpis budovy v 1Q17 by vzrostly o 1,3 %. Rizikové náklady byly již 4. kvartál po sobě kladné, to znamená, že rozpouštění opravných položek bylo vyšší než jejich tvorba. Po očištění o jednorázové položky (prodej budovy, prodej podílu v CATAPS) by čistý zisk poklesl o 8 % r/r, výhradně kvůli zmíněnému poklesu výnosů z finančních operací.

Celkově hodnotíme výsledky mírně pozitivně, a to především díky růstu úrokových výnosů a přetrvávající dobré kvalitě úvěrového portfolia. Na druhou stranu si nemyslíme, že by reportované informace měly mít výraznější dopad na pohyb akcií.    

 

Kons., IFRS (mil. Kč)1Q 20181Q 2017*r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy7 5717 821-3%7 6487 706
  Čistý úrokový výnos5 3495 2143%5 1725 263
  Poplatky & provize1 5051 515-1%1 5851 622
  Ostatní výnosy7181 093-34%891821
Provozní náklady-4 060-4 251-5%-4 066-4 099
Provozní zisk3 5123 570-2%3 5823 606
  Opravné položky83830%-50-71
  Ostatní výnosy1 147158---
Čistý zisk2 9994 081-27%2 9042 877

Zdroj: J&T Banka, KB; *přepočítaná čísla podle IFRS 9


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.