Rohlík.cz zvažuje nové investory pro expanzi, pozoruje prudký růst hospodaření

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Šéf Rohlíku Tomáš Čupr uvedl pro Hospodářské noviny, že firma bude hledat dodatečné investory pro urychlení expanze.


Šéf Rohlíku Tomáš Čupr uvedl pro Hospodářské noviny, že firma bude hledat dodatečné investory pro urychlení expanze. Do dvou let by Rohlík rád rozšířil podnikání do Německa a Rakouska, a aby to bylo možné, novým investorem by měl být podle Čupra ideálně větší mezinárodní fond s investicí 100 - 150 mil. EUR. S navýšením kapitálu počítá okolo září letošního roku. K urychlení expanze má dojít také ve světle současného prudkého růstu prodejů. Čupr uvedl, že současné události způsobují „transformativní jev pro internetový obchod v celé Evropě“ a že letos firma počítá s tržbami 8 mld. Kč (loni 4 mld. Kč), zatímco ještě nedávno počítala s 6 mld. Kč. Hrubý zisk má být letos 150 mil. Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.