Bezvavlasy: Tržby v r. 2023 přesáhly 1 mld. Kč, nový gen. ředitel

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy oznámil za r. 2023 pro forma výsledky, které v sobě zahrnují i akvírovanou společnost Hair Servis tak, jako kdyby byla součástí skupiny po celý loňský rok. Podle těchto výsledků dosáhly tržby 1,05 mld. Kč a zisk před odpisy EBITDA 115 mil. Kč, tj. s marží EBITDA 11 %. Čistý zisk pak činil 79 mil. Kč. O rok dříve činily tržby 523 mil. Kč a zisk EBITDA 34 mil., ale kvůli zahrnutí firmy Hair Servis za celý loňský rok nejsou výsledky dobře srovnatelné. Předseda představenstva a většinový akcionář společnosti Aleš Hudeček uvedl, že na další 3 roky očekává výrazně vyšší finanční výkonnost než loni, kdy byly výsledky zatíženy náklady na provedení akvizice Hair Servis. Náklady na začleňování této firmy do skupiny by měly přetrvávat ještě letos, přičemž management očekává i vyšší náklady na IT, nábor lidí, přestěhování společnosti i na logistiku. Proto firma poskytne výhled na letošní výsledky až v pozdní fázi roku. Od příštího roku naopak management očekává pozitivní synergické efekty z akvizice a růst marže EBITDA ze současných 11 % na více než 15 %. Společnost také oznámila, že se novým generálním ředitelem stane od června Daniel Horák, který vedl 10 let síť lékáren Dr. Max. Horák uvedl, že vidí v Bezvavlasy příležitost, jaká byla před 11 lety na lékárenském trhu. Jeho cílem bude dokončení fúze a příprava na mezinárodní expanzi firmy.  Šéfem pro e-commerce se stane Nicolas Eich, který dříve vedl firmy Edenred, Chytrý Honza či ePojištění. Zprávu firmy hodnotíme neutrálně, neboť lze pro letošek čekat přetrvávající vyšší náklady a tím nižší marže, než se projeví synergické efekty z akvizice v příštích letech.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.