Makro: Solidní výsledek domácího průmyslu za listopad

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Průmyslová výroba - listopad

Průmyslová výroba podle očekávání v listopadu vzrostla o 4,8 % r/r . Značná část růstu jde na vrub kalendářního vlivu (+1 pracovní den), sezóně očištěná průmyslová výroba vzrostla o 0,9 % m/m a meziročně byla vyšší o 1,5 % (3,4 % v říjnu). V listopadu opět rychle rostla výroba aut (+10 % r/r) a zdá se, že český automobilový průmysl se již vyrovnal s problémy, které brzdily jeho vývoj ve 3Q. Solidní byl i růst nových zakázek v průmyslu (5 % r/r; z toho domácí +10 % r/r). Ovšem varováním je setrvalý pokles předstihových ukazatelů doma i v zahraničí a poslední výsledky německého průmyslu, kde se několik měsíců v řadě prohlubuje pokles zakázek a propad produkce (-5 % r/r v listopadu).

Za celý rok 2018 očekáváme růst průmyslu kolem 3 % (6,4 % v roce 2017). Letos očekáváme růst kolem 2 %, ovšem rostou rizika hlavně na straně dalšího zpomalení.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.