Allwyn International: Růst ve 3Q výrazně podpořen akvizicemi

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Allwyn International reportoval výsledky za třetí kvartál tohoto roku


Allwyn International reportoval výsledky za třetí kvartál tohoto roku. Na konsolidované bázi vzrostly celkové tržby o 98 % r/r na 2 007 mil. EUR a očištěná EBITDA o 16 % na 368 mil. EUR. K růstu výrazně přispěly nedávné akvizice, konkrétně provozovatele britské loterie Camelot UK a Camelot Lottery Solutions Group, která provozuje loterii v Illinois (USA). Zadluženost měřená poměrem čistého dluhu k očištěné EBITDA pak ke konci kvartálu dosahovala 1,7x (ke konci 2Q byla na úrovni 1,8x). Společnost opět představila solidní čísla, což v kombinaci s relativně nízkým zadlužením považujeme za pozitivní zprávu z pohledu obchodovaných dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.