Allwyn International: Výrazný růst zisku v minulém roce podpořen akvizicemi

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Allwyn International reportoval předběžné výsledky za minulý rok. Na konsolidované bázi vzrostly celkové tržby o 98 % r/r na 7 878 mil. EUR a očištěná EBITDA o 27 % na 1 485 mil. EUR. K růstu výrazně přispěly nedávné akvizice, konkrétně provozovatele britské loterie Camelot UK a Camelot Lottery Solutions Group, která provozuje loterii v Illinois (USA). Organický růst, po očištění o akvizice byl 6 % r/r na tržbách a 12 % u očištěné EBITDy. Zadluženost měřená poměrem čistého dluhu k očištěné EBITDA pak ke konci roku dosahovala 1,6x (ke konci 3Q byla na úrovni 1,7x). Společnost opět představila solidní čísla, což v kombinaci s relativně nízkým zadlužením považujeme za pozitivní zprávu z pohledu obchodovaných dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.