O2 CR: Vláda schválila plán aukce mobilních frekvencí pro 5G

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Kabinet včera schválil plán aukce mobilních frekvencí pro 5G, které by dle slov premiéra Babiše měly zajistit vstup čtvrtého operátora či přispět k celkovému zlevnění datových služeb. Dražba bude rozdělena do dvou kol, přičemž současní operátoři budou moci vyhraná pásma v prvním kole jen pronajmout tzv. virtuálním operátorům. Očekává se tedy, že tři hlavní hráči se budou účastnit převážně druhého kola, kde ale v případě úspěchu nového hráče budou muset současní operátoři nově příchozímu otevřít své sítě do doby, než nový hráč vybuduje vlastní síť. Detailní podmínky soutěže zveřejní ČTÚ zhruba v polovině roku. Vláda odhaduje, že aukce vynese až 8 mld. Kč, což by odpovídalo cenám z aukce frekvencí pro LTE z roku 2013. 

Nové nastavení podmínek vnímáme mírně nepříznivě pro současné hráče vzhledem k tomu, že roste větší prostor pro zvýšení konkurence, ať už od virtuálních hráčů či v případě možného vstupu plnohodnotného čtvrtého hráče. Nadále se domníváme, že vstup nového hráče bude přinejmenším obtížný vzhledem ke kapitálové náročnosti a velikosti trhu. Vládou očekávaná výše výnosu z aukce (8 mld. Kč) odpovídá dosavadním tržním odhadům. Nicméně příklady ze zahraničí ukazují na velký rozptyl nákladů. Samotná aukce by měla začít v 2H19 a pokračovat do začátku roku 2020. Předání části frekvencí proběhne až v červnu 2020, kdy se uvolní po televizním vysílání. Celkově vnímáme zveřejněné informace mírně nepříznivě vzhledem ke zvýšenému tlaku na vstup nového hráče. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.