Noví hráči na online trhu s uměním

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Valérie Horváth vystudovala dějiny umění na FF UK a Arts Management na VŠE, část studia strávila ve francouzském Dijonu. Působila v soukromých galeriích, naposledy spolupracovala se dvěma významnými sklářskými značkami.


Noví hráči na online trhu s uměním

Trh s uměním se v loňském roce přesunul zejména na online platformy. Přes internet se najednou začaly uskutečňovat i ty nejvýznamnější prodeje a rozvoj veškeré s tím související infrastruktury významně akceleroval. Turbulentní vývoj a zdánlivý úspěch nově využívaných forem prodeje umění dokonce loni přilákaly i úplně nové hráče na trhu.

V prosinci vznikla nová aukční síň Greenhouse Auctions, která se soustředí na mladé současné umělce a malé galeristy a funguje výhradně prostřednictvím své online platformy. Stojí za ní zkušený profesionál Shlomi Rabi, bývalý vysoce postavený odborník v aukčních síních Phillips a Christie’s, který bystře využívá změny v demografickém profilu sběratelů. Umění začíná víc a víc zajímat mladé sběratele a právě na tuto generaci se Greenhouse Auctions soustředí. Další specifikum této virtuální aukční síně jsou neveřejné konečné ceny, opatření, které má za cíl především chránit umělce v aukci.

I za další online novinkou, aplikací Fair Warning, stojí veterán aukčního trhu, tentokrát bývalý ředitel současného umění v Christie’s Loïc Gouzer. Aplikace byla spuštěna v červenci, je dostupná velmi omezenému kruhu členů (dražitelé musí buď dostat pozvánku, nebo být osobně schváleni přímo Gouzerem) a nabízí velmi exkluzivní nákupy výtvarného umění. Draží se maximálně jednou týdně, vždy ve čtvrtek odpoledne ve stejný čas, a to pouze jedno jediné dílo, které Gouzer představí fotkou na svém instagramovém účtu.

Aplikací už kromě rekordního Jean-Michela Basquiata, prošla třeba díla Stevena Parrina, Davida Hammonse, Stevena Shearera nebo Juliana Schnabela (mimochodem režiséra filmu Basquiat). Fair Warning nepřijímá žádné pevné limity, aplikace je založená na účasti reálně přihlášených uživatelů a jejich rychlých příhozech takzvaným „swajpnutím“. Mimořádná exkluzivita se zdá být nápaditým klíčem v boji proti extrémnímu digitálnímu zahlcení. Ostatně podobně limitovaný přístup zvolil i jeden z nejnovějších virtuálních projektů spuštěný na začátku roku 2021 – Intersect 21.

Další nová platforma Online Studios,za kterou stojímladý britský veletrh The Other Art Fair a jeho hlavní partner Saatchi Art, funguje na principu sdílených viewing rooms. Platforma dává prostor více než 800 samostatným umělcům, a to kontinuálně po celý rok. Oproti ostatním virtuálním novinkám se jedná spíš o konzervativnější online prodej nahrazující fyzické veletrhy. Projekt jde ale na jistotu – milník milionového dolarového obratu ohlásil už v srpnu, tedy čtyři měsíce po spuštění. Zájem je i ze strany umělců, v Online Studios nabízí svoji tvorbu 90 % výtvarníků, kteří se měli zúčastnit odloženého jarního veletrhu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.